Khách hàng   |
Đối tác

Trung tâm trợ giúp

Chúng tôi có thể giúp. Gửi cho chúng tôi chủ đề mô tả đúng nhấtvấn đề của bạn với các chi tiết cụ thể của bạn trên [email protected]

Chương trình liên kết là gì?

Chương trình liên kết của IUX là một quy trình có cấu trúc mà qua đó các chi nhánh kiếm được hoa hồng khi tiếp thị IUX. Các chi nhánh này, còn được gọi là...

Tìm hiểu chương trình CPL (Cost Per Lead)

CPL (Cost Per Lead), là một mô hình tiếp thị liên kết trong đó Nhà xuất bản, thường được gọi là Chi nhánh, có cơ hội kiếm được hoa hồng 0,6 USD khi khách hàng...

Tìm hiểu chương trình CPA (Cost Per Acquisition)

CPA,Cost Per Acquisition, là một mô hình tiếp thị liên kết trong đó Nhà xuất bản, được gọi là Đơn vị liên kết, kiếm tiền hoa hồng dựa trên các hành động cụ thể phát...

Tìm hiểu chương trình Revenue Share

Revenue Share đại diện cho một mô hình tiếp thị liên kết mà qua đó Nhà xuất bản hoặc Chi nhánh có cơ hội kiếm tiền hoa hồng bằng 1% số tiền gửi lần đầu...

Điều kiện rút tiền: Chương trình liên kết

Để tiến hành rút tiền hoa hồng, đối tác phải đáp ứng các điều kiện sau: