Khách hàng   |
Đối tác

Giới thiệu các cấp độ môi giới

Một giải pháp IB tùy chỉnh với nhiều cấp độ IB Các cấp độ có sẵn để quản lý thu nhập tốt hơn hữu hiệu và hiệu quả hơn.

Nhiệm vụ
Điều kiện để đạt được vai trò tiếp theo
*STD & STD+
Raw & Pro
Khoảng thời gian
Khách hàng
Lot Size
Standard
25%
17%
30
80
300
Advance
33%
17%
30
160
600
Pro
35%
17%
30
220
1000
VIP
37%
17%
30
300
2000
Platinum
40%
17%
30
400
3000
Premier
45%
17%
Bạn sẽ ở lại với vai trò này

*STD là viết tắt của tài khoản Standard và STD+ là viết tắt của tài khoản Standard+

Giới thiệu các cấp độ môi giới

Một giải pháp IB tùy chỉnh với nhiều cấp độ IB Các cấp độ có sẵn để quản lý thu nhập tốt hơn hữu hiệu và hiệu quả hơn.

Standard
Advance
Pro
VIP
Platinum
Premier

Nhiều khách hàng hơn, nhiều thu nhập hơn

Nhiều khách hàng hơn,
nhiều thu nhập hơn

Làm thế nào để bắt đầu kiếm tiền?
Xuất bản liên kết của bạn
Người dùng áp dụng thông qua liên kết của bạn
Khách hàng trở thành một phần trong mạng lưới của bạn
khách hàng giao dịch
Nhận hoa hồng
của bạn
Xuất bản liên kết của bạn
Người dùng áp dụng thông qua liên kết của bạn
Khách hàng trở thành một phần trong mạng lưới của bạn
khách hàng giao dịch
Nhận hoa hồng của bạn
Giới thiệu Chương trình Môi giới trên IUX Markets

Chương trình môi giới giới thiệu là một phần quan trọng một phần của IUX Markets. Chúng tôi cho phép khách hàng của mình trở thành một đối tác kinh doanh của chúng tôi và kiếm thu nhập từ những nỗ lực kết nối và làm việc theo nhóm của họ.

Nếu bạn có một trang web nội dung, một diễn đàn hoặc một nhóm các nhà giao dịch mà bạn muốn giúp thiết lập IUX Markets. Hầu hết các IB đều có thể kiếm được thu nhập ổn định phát trực tuyến bằng cách giới thiệu hoặc giới thiệu chỉ một số ít của khách hàng đến IUX Markets.