Khách hàng   |
Đối tác

Chúng tôi đưa ra 3 mô hình Affiliate hiệu quả

Tận hưởng hoa hồng hào phóng và tất cả những thứ khác lợi ích khi trở thành đối tác của IUX

CPM

Được thiết kế cho đối tác quảng cáo tài liệu tiếp thị của chúng tôi qua trang web

• Xuất chi hàng ngày
• Kiếm 10 đô la cho mỗi 1,000 lần hiển thị

CPL

Đăng ký nhiều hơn, xuất chi cao hơn.

• Xuất chi hàng ngày
• Kiếm 0.6 đô la cho mỗi lần đăng ký khách hàng thành công

Chia sẻ lợi nhuận

Kiếm tối đa $1000 mỗi lần từ FTD của khách hàng của bạn.

• Xuất chi hàng ngày
• Kiếm 1% từ khoản tiền gửi lần đầu tiên của khách hàng

CPA

Kiếm hoa hồng khi một khách hàng được giới thiệu hoàn thành tất cả các điều kiện.

• Xuất chi hàng ngày
• Kiếm $20 cho mỗi khách hàng được giới thiệu

CPL

Đăng ký nhiều hơn, xuất chi cao hơn.

• Xuất chi hàng ngày
• Kiếm 0.6 đô la cho mỗi lần đăng ký khách hàng thành công

Chia sẻ lợi nhuận

Kiếm tối đa $1000 mỗi lần từ FTD của khách hàng của bạn.

• Xuất chi hàng ngày
• Kiếm 1% từ khoản tiền gửi lần đầu tiên của khách hàng

CPA

Kiếm hoa hồng khi một khách hàng được giới thiệu hoàn thành tất cả các điều kiện.

• Xuất chi hàng ngày
• Kiếm $20 cho mỗi khách hàng được giới thiệu

Chúng tôi đưa ra 4 mô hình Affiliate hiệu quả

Tối đa hóa tiềm năng của bạn để kiếm được tới 10,000 USD. Xây dựng một chiến dịch thành công bằng cách sử dụng các công cụ tiếp thị, tài liệu quảng cáo và sự hỗ trợ liên tục của các nhà quản lý liên kết chuyên nghiệp của chúng tôi.

Liên kết
theo cách của bạn

Bạn có thể kiếm tiền từ tất cả các mô hình

Liên kết
theo cách của bạn

Bạn có thể kiếm tiền từ tất cả các mô hình

Quảng cáo

sử dụng các tài liệu quảng cáo độc đáo của chúng tôi để mang khách hàng mới đến với IUX

Quảng cáo

sử dụng các tài liệu quảng cáo độc đáo của chúng tôi để mang khách hàng mới đến với IUX

Hoàn thành điều kiện

Đạt được điều kiện trên mỗi mô hình bởi các khách hàng được giới thiệu của bạn

Hoàn thành
điều kiện

Đạt được điều kiện trên mỗi mô hình bởi các khách hàng được giới thiệu của bạn

Nhận phần thưởng

Kiếm tối đa $10000 dựa trên gói hoa hồng mẫu của bạn

Nhận phần thưởng

Kiếm tối đa $10000 dựa trên gói hoa hồng mẫu của bạn

Bắt đầu dễ dàng

Tối đa hóa tiềm năng của bạn để kiếm được tới 10,000 USD. Xây dựng một chiến dịch thành công bằng cách sử dụng các công cụ tiếp thị, tài liệu quảng cáo và sự hỗ trợ liên tục của các nhà quản lý liên kết chuyên nghiệp của chúng tôi.

Liên kết
theo cách của bạn
Bạn có thể kiếm tiền từ tất cả các mô hình

Quảng cáo
sử dụng các tài liệu quảng cáo độc đáo của chúng tôi để mang khách hàng mới đến với IUX

Hoàn thành điều kiện
Đạt được điều kiện trên mỗi mô hình bởi các khách hàng được giới thiệu của bạn

Nhận phần thưởng
Kiếm tối đa $10,000 dựa trên gói hoa hồng mẫu của bạn