ลูกค้า   |
พันธมิตร

พบกับโปรแกรมพันธมิตร 3 รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ

พบกับค่าคอมมิชชั่นมากมายหลายรูปแบบและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่มาพร้อมกับการเป็นพันธมิตรของ IUX

CPM

ออกแบบมาเพื่อพันธมิตรที่ทำการโฆษณาผ่านเว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือทางการตลาดของเรา

• จ่ายค่าตอบแทนทุกวัน
• รับ $10 จากทุกๆ 1000 การเข้าถึง

CPL

รับค่าตอบแทนที่มากกว่า จากการลงทะเบียนที่เพิ่มขึ้น

• จ่ายค่าตอบแทนทุกวัน
• รับ $0.6 จากการลงทะเบียนที่สมบูรณ์ของลูกค้า

Revenue Share

รับค่าตอบแทนสูงสุด $1000 ต่อครั้ง จากยอดฝากครั้งแรกของลูกค้าของคุณ

• จ่ายค่าตอบแทนทุกวัน
• รับส่วนแบ่ง 1% จากยอดฝากครั้งแรกของลูกค้าคุณ

CPA

รับค่าตอบแทนเมื่อลูกค้าของคุณสำเร็จเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์

• จ่ายค่าตอบแทนทุกวัน
• รับ $20 จากลูกค้าที่คุณแนะนำ

CPL

รับค่าตอบแทนที่มากกว่า จากการลงทะเบียนที่เพิ่มขึ้น

• จ่ายค่าตอบแทนทุกวัน
• รับ $0.6 จากการลงทะเบียนที่สมบูรณ์ของลูกค้า

Revenue Share

รับค่าตอบแทนสูงสุด $1000 ต่อครั้ง จากยอดฝากครั้งแรกของลูกค้าของคุณ

• จ่ายค่าตอบแทนทุกวัน
• รับส่วนแบ่ง 1% จากยอดฝากครั้งแรกของลูกค้าคุณ

CPA

รับค่าตอบแทนเมื่อลูกค้าของคุณสำเร็จเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์

• จ่ายค่าตอบแทนทุกวัน
• รับ $20 จากลูกค้าที่คุณแนะนำ

เริ่มต้นง่าย ๆ เพียง

เพิ่มศักยภาพสูงสุดของคุณเพื่อรับค่าตอบแทนสูงสุดถึง $10000 เพียงสร้างแคมเปญโดยใช้เครื่องมือทางการตลาด สื่อส่งเสริมการขาย
และการสนับสนุนจากผู้จัดการพันธมิตรมืออาชีพของเรา

เป็นพันธมิตรกับเรา

สามารถรับค่าตอบแทนได้จากทุกรูปแบบของโปรแกรมพันธมิตร

เป็นพันธมิตรกับเรา

สามารถรับค่าตอบแทนได้จากทุกรูปแบบของโปรแกรมพันธมิตร

โฆษณา

ใช้สื่อส่งเสริมการขายของเรา เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ให้ IUX

โฆษณา

ใช้สื่อส่งเสริมการขายของเรา เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ให้ IUX

บรรลุเงื่อนไข

เพียงลูกค้าของคุณสำเร็จเงื่อนไขแต่ละโปรแกรมพันธมิตร

บรรลุเงื่อนไข

เพียงลูกค้าของคุณสำเร็จเงื่อนไขแต่ละโปรแกรมพันธมิตร

รับค่าตอบแทน

รับค่าตอบแทนสูงสุด $10000 จากรูปแบบพันธมิตรของคุณ

รับค่าตอบแทน

รับค่าตอบแทนสูงสุด $10000 จากรูปแบบพันธมิตรของคุณ

เริ่มต้นง่าย ๆ เพียง

เพิ่มศักยภาพสูงสุดของคุณเพื่อรับค่าตอบแทนสูงสุดถึง $10,000 เพียงสร้างแคมเปญโดยใช้เครื่องมือทางการตลาด สื่อส่งเสริมการขาย และการสนับสนุนจากผู้จัดการพันธมิตรมืออาชีพของเรา

เป็นพันธมิตรกับเรา
สามารถรับค่าตอบแทนได้จากทุกรูปแบบของโปรแกรมพันธมิตร

โฆษณา
ใช้สื่อส่งเสริมการขายของเรา เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ 
ให้ IUX

บรรลุเงื่อนไข
เพียงลูกค้าของคุณสำเร็จเงื่อนไขแต่ละโปรแกรมพันธมิตร

รับค่าตอบแทน
รับค่าตอบแทนสูงสุด $10,000 จากรูปแบบพันธมิตรของคุณ